Zavod Prana (v nadaljevanju upravljalec) sledi načelom transparentnosti in skrbnega ravnanja z osebnimi podatki v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov, zato potrebujemo vašo potrditev, da lahko osebne podatke, ki smo jih pridobili z vašo prijavo na naše storitve, uporabljamo, hranimo in obdelujemo za določene namene. Zbrane osebne podatke bomo uporabljali izključno za storitve, ki jih nudimo, hkrati pa bomo storili vse potrebno, da jih zaščitimo pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

Upravljavec
Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s Politiko varstva osebnih podatkov, je Zavod Prana, Možjanca 8a, 4205 Preddvor.

V primeru vprašanj nam prosim pošljite e-poštno sporočilo na tannjayrska@gmail.com ali telefonsko številko 040 399 785.

Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov
Vaše osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene spletne prodaje, obveščanja prek elektronske pošte o novicah ter namene neposrednega trženja. Osebne podatke zbiramo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hranimo skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena.

Za namen opravljanja spletne prodaje, obveščanja po elektronski pošti ter analizo obiska spletnega mesta hranimo:

 • E-mail naslov,
 • ime in priimek,
 • domači naslov,
 • naslov za pošiljanje,
 • telefonsko številko,
 • podatki o podjetju,
 • informacije o vašem računalniku oz. mobilni napravi (npr. vaš naslov IP in vrsta brskalnika, vrsta naprave),
 • informacije o tem, kako uporabljate naše Storitve (npr. katere strani ste si ogledali, čas, ko ste si jih ogledali, in kaj ste kliknili),
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini.

V primeru, da bi v našem podjetju želeli nadalje obdelovati osebne podatke za namen, ki ni namen, za katerega so bili osebni podatki zbrani, bomo posamezniku pred tako nadaljnjo obdelavo podatkov zagotovili informacije o tem drugem namenu in vse nadaljnje relevantne informacije, kot so podane v temu dokumentu.

Hramba osebnih podatkov in obdobje obdelave
Vaše osebne podatke upravljalec shranjuje na lastnih strežnikih, lociranih v Sloveniji, in strežnikih ponudnikov storitev v oblaku, ki se nahajajo v državah članicah EU in ZDA.

Upravljavec teh podatkov ne bo uporabil v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi. Osebne podatke posameznika hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom.

V kolikor bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisali.

Pravice posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov
Podjetje zagotavlja posameznikom uresničevanje njihovih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejema zahteve.

Upravljalec posameznikom omogoča naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

 • pravico do dostopa do podatkov,
 • pravico do popravka,
 • pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«),
 • pravico do omejitve obdelave,
 • pravico do prenosljivosti podatkov.

Prosim vas, da me obvestite o kakršnih koli spremembah vaših osebnih podatkov, ki jih imam o vas, da so ti ves čas točni in ažurni.

Dodatna pojasnila
Če imate vprašanja, težave ali pripombe glede te politike zasebnosti, mi to lahko sporočite na elektronski naslov: tannjayrska@gmail.com

Politika začne veljati z 1.5.2020.